Gin Tonic en Cholera
Image default
Zakelijke dienstverlening

Inventariseren van risico’s

G4S Safety solutions is een veiligheidsbedrijf dat graag met je mee denkt om de veiligheid binnen jouw organisatie te vergroten. In elk bedrijf is er een bepaald risico. Dit risico is natuurlijk afhankelijk van het type werkzaamheden, de locatie en grootte van het pand en het aantal medewerkers. Bijvoorbeeld, een grote fabriek waar met giftige stoffen wordt gewerkt loopt nu eenmaal andere risico’s dan een administratief kantoor waar veel beeldschermen aanwezig zijn. Om een inventarisatie te maken van de gevaren die spelen rondom de werkzaamheden van jouw bedrijf en om te kijken hoe de huidige situatie en veiligheidsniveau zijn, kan je als werkgever een beroep doen op G4S.

Allereerst een goede analyse

Om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken zal er begonnen worden met analyses uit te voeren. Dit kan een risicoanalyse zijn, een TRA (Taak Risico Analyse) of een systematische analyse voor onveilige situaties. In een risicoanalyse worden de gevaren uiteen gezet die heersen binnen een bedrijf. Aan de hand van deze analyse wordt inzicht verkregen in de knelpunten en hoe deze kunnen worden weggenomen of in ieder geval verminderd. De deskundigen van G4S werken dit graag voor je uit en besteden daarbij volop aandacht aan maatregelen die er genomen zouden kunnen worden. Dit heeft grote raakvlakken met een TRA waarbij het doel is om ongelukken tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Bij een TRA wordt nauw samen gewerkt met werknemers die de werkzaamheden ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Diverse werkzaamheden

Na het uitvoeren van de risicoanalyses geven de veiligheidsexperts van G4S advies over hoe je de veiligheid van de medewerkers kunt verbeteren en worden er plannen en procedures opgesteld. Desgewenst worden je ook deze taken uit handen genomen door G4S Safety solutions. Naaste deze adviserende rol, kan je bij G4S eveneens terecht voor veiligheidsdiensten zoals bijvoorbeeld veiligheidtoezicht op de werkvloer, versterking door het brandweerteam of de hulp van een veiligheidsdeskundige. G4S denkt met je mee over oplossingen op elke locatie waar jouw bedrijf werkzaamheden uitvoert, of dat nou een permanente locatie of een tijdelijke is.