Gin Tonic en Cholera
Image default
Bedrijven

Wat is een veiligheidsinformatieblad?

Om veiligheid binnen de industriële sector te garanderen , wordt er gebruik gemaakt van een veiligheidsinformatieblad. Door gebruik te maken van deze bladen krijgen werknemers en werkgevers een duidelijker overzicht van de stoffen en de bijbheorende gevaren. Bovendien zorgt dit ervoor dat de kans op fouten enorm afneemt en daardoor er veel minder bedrijfsongevallen gebeuren. In deze blog gaan we hier meer over vertellen en geven we je enkele kenmerken van deze bladen.

Waaruit bestaat een veiligheidsinformatie blad?

Bij deze bladen is het van belang dat alles goed, duidelijk en volgens de regels is uitgelegd. Dit betekent dat op deze bladen voldoende informatie dient te staan over de stoffen en bijbehorende procedures. Daarnaast, wordt er verwacht dat deze informatiebladen periodiek een update krijgen en daardoor altijd up to date zijn met de laatste ontwikkelingen binnen de sector. Hieronder leggen we dit per onderdeel uit.

De stoffen op het vib

Stoffen waarmee gewerkt dient te worden dienen van te voren aangegeven te worden op de informatiebladen. Verder dient hierbij vermeld te worden wat de gevaren van de stoffen zijn en hoe ermee om moet worden gegaan. Denk hierbij aan een juiste dosering voor toepassing , maar ook aan voorzorgsmaatregelen wanneer iemand met deze stoffen werkt. 

De regels op het blad

Een vib staat vol met regels en deze regels dienen ten alle tijden te kloppen. Om er zeker van te zijn dat de regels op de bladen overeenkomen met de opgestelde regels door de regering, wordt er periodiek een controle uitgevoerd en gekeken naar de resultaten van deze controles. De controles hiervan zijn zeer streng en dienen precies de regels op te volgen zoals deze beschreven zijn in de opgestelde wetten en regels. Indien deze niet worden nageleefd dient er meteen actie ondernomen te worden anders kunnen er grote boetes voor het bedrijf volgen.

https://www.devibfabriek.nl/