Gin Tonic en Cholera
Image default
Banen en opleidingen

Outplacement maakt verborgen talenten zichtbaar

Outplacement werkt, zoveel is nu wel duidelijk. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 helft van de werknemers die met hulp van een outplacementbureau een andere baan vindt, terecht komt in een nieuwe functie in een vreemde branche, zo blijkt uit een, nu nog vertrouwelijk, onderzoek gehouden door Outplacementverzekering.nl, een website voor HR-professionals met uiteenlopende informatie over outplacement en re-integratie.  De voorbeelden van geslaagde outplacementtrajecten zijn er legio: een systeembeheerder bij een ministerie wordt medewerker contactcentrum bij een gemeente; een herintreedster gaat als financieel adviseur bij een bank werken; een vestigingsdirecteur van een bank wordt facilitair manager in een bejaardenhuis. Werknemers die bij hun oude werkgever zijn vastgelopen of overbodig zijn geworden, blijken vaak verborgen talenten te hebben. Uit 100 werknemers die met succes zijn herplaatst, blijkt dat zij na gemiddeld 4 maanden een baan hebben gevonden in een geheel andere sector. In sommige sectoren, waar een groot tekort aan personeel is, lukt dat vaak al binnen 2 maanden en in het onderwijs is in de Randstad maar 1 maand nodig. Veruit de grootste groep vond werk in het bedrijfsleven. Meer dan 53 procent ging er maar liefst in salaris op vooruit, 20 procent bleef gelijk en 27 procent moest inleveren. Slechts 19 procent van de ondervraagden kwam terecht in een voor hun bekende functie in dezelfde branche. Volgens de onderzoekers kan hiermee geconcludeerd worden dat outplacement er vaak voor zorgt dat men gaat nadenken over drijfveren en capaciteiten. Maar dat niet alleen; uit het onderzoek blijkt ook dat outplacement er vaak voor zorgt dat werknemers daadwerkelijk actie ondernemen naar een voor hun nieuwe werkkring.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek werkte 100 outplacement kandidaten mee. Deelnemers beschikte over een uiteenlopende werkervaring in verschillende branches. Er is zowel bij de start, als bij afloop van het outplacementtraject met de deelnemers gesproken. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 51 jaar en 7 maanden. Het onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd op de website Outplacementverzekering.nl

https://www.outplacementverzekering.nl