Gin Tonic en Cholera
Image default
Bedrijven

Het belang van duurzame inzetbaarheid

Bedrijven en organisaties die werk maken van de duurzame inzetbaarheid en letten op gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Zelf aan de slag

Wil je als bedrijf zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Dan is een goed idee. Van uit het ministerie van SZW zijn daarvoor een aantal verschillende hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen. Zo  gaat er bij duurzame inzetbaarheid in op het thema van ongewenst gedrag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat eén op de zes werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd, wat zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out. Ook zorgen agressie en geweld op de werkvloer voor een verhoogde vorm van stress, verlaagt werkplezier en kan zelfs leiden tot uitval. Dit kunnen en moeten we niet laten gebeuren. Door aandacht te geven aan deze thema’s bij duurzame inzetbaarheid kan hier iets aan worden gedaan.

Andere thema’s duurzame inzetbaarheid

Andere thema’s bij duurzame inzetbaarheid is inzetbaar blijven door de ontwikkelingen in het vak bij te houden, nieuwe kennis op te doen en extra opleidingen te volgen. Ook is gezondheid en vitaliteit belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Gezond eten en bewegen zorgen voor minder verzuim en meer energie op het werk. Daarnaast zorgt fysieke over- en onderbelasting zorgen voor veel uitval. Gerichte maatregelen op basis van kennis over de risico’s van bijvoorbeeld te zwaar tillen of te lang zitten, kunnen dit voorkomen. En als laatste onderdeel van duurzame inzetbaarheid is de zingeving in het werk door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en ideeën vanuit medewerkers. Betrokken bij het werk, betrokken bij elkaar.