Gin Tonic en Cholera

Category : Dienstverlening

Dienstverlening

Drie gasthuizen groep

Goede zorg omvat niet alleen het lichamelijk aspect, er wordt ook gedacht aan psychosociaal welbevinden van zorgbehoevenden. Het psychosociaal welbevinden van mensen wordt grotendeels bepaald...